Hakkımızda

Hakkımızda
Hakkımızda 2017-03-07T15:54:28+00:00

 TANITIM VE KURUMSAL İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Çankaya Üniversitesi Tanıtım ve Kurumsal İlişkiler Müdürlüğü, üniversitenin misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda, hedef kitleye ve sosyal paydaşlarına yönelik iletişim stratejilerini belirlemek, uygulamak ve raporlamak üzere kurulmuştur.

Müdürlüğün Görevleri:

1- Sene içerisindeki tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin planlanması, koordine edilmesi ve gerçekleştirilmesi,

2- Üniversitenin basında yer almasıyla ilgili her türlü çalışmanın planlanması ve uygulanması,

3- Üniversitenin iç ve dış tanıtım materyallerinin planlanmasının ve üretiminin koordine edilmesi,

4- Üniversite içi idari ve akademik organizasyonların planlanması ve gerçekleştirilmesine destek sağlanması,

5- Üniversitenin tanıtımına yönelik olarak öğrenci, mezun ve aile iletişimlerinin koordine edilmesi,

6- Çeşitli kurum ve kuruluşlarla karşılıklı kazanım sağlayacak iş birliklerinin oluşturulması,

7- Üniversitenin tüm hedef kitlelerine yönelik (öğrenci, veli, çalışanlar, işbirliği yapılan kişi/kurum ve kuruluşlar) iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi. Bu kapsamda; kurumu tanıtan tüm basılı materyallerin (dergi, kitap, katalog, broşür, afiş, davetiye vb.) içeriklerinin oluşturulması, tasarım ve basım süreçlerinin takip edilerek sonuçlandırılması. Kurum etkinliklerini, çalışmalarını ve başarılarını içeren ve kurum hakkında bilgi veren basın bültenlerinin hazırlanması, ilgili basın kuruluşları ile paylaşılması ve üniversitenin medyada etkin biçimde yer almasının sağlanması,

8- Tanıtım amaçlı seminerler / toplantılar, açılışlar, akademik etkinlikler, çalışanların motivasyonunu yükseltmeye yönelik etkinliklerin düzenlenmesi,

9- Üniversiteyle ilgili olarak görsel ve yazılı medyada yer alan her türlü habere yönelik medya takibinin (dergi, gazete, ve televizyon kanal taraması) gerçekleştirilmesi,

10- Öğrenci ve çalışan memnuniyet anketlerinin düzenlenmesi. İstatistiksel sonuçların raporlanarak bağlı bulunduğu Rektör Yardımcısına iletilmesi,

11- Üniversitenin mezunlarına yönelik etkinliklerin planlanması ve uygulanması amacıyla tüm mezunlarla sağlıklı bir iletişimin kurulması doğrultusunda güncel bir veri tabanı oluşturularak mezun aidiyetinin arttırılması (kimlik kartı, logolu ürünler, mezun buluşmaları, promosyonlar vb). Mezunların mesleki – sektörel deneyimlerinin ilgili bölümlerdeki öğrencilerle paylaşılması gibi etkinliklerin düzenlenmesi. Mezun dernekleriyle de işbirliği yapılarak mezunların üniversitenin tanıtımındaki işlevinin arttırılması.