Hakkımızda

Hakkımızda 2018-01-18T10:51:06+00:00

 TANITIM, KÜLTÜR VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI    

 1. Tanıtım ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü
 2. Kültürel ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü

olarak faaliyetlerini yürütmektedir.

 

TANITIM VE DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Tanıtım Birimi

 • Basın ve Halkla İlişkiler hizmetlerinin yürütülmesi.
 • Yayınların hazırlanıp basılması, grafik ve tasarım işlerinin organizasyonu.
 • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme işleriyle ilgili istatistik çözümleme ve araştırmaların gerçekleştirilmesi.
 • Yurt içinde üniversitenin tanıtım faaliyetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi ve farkındalık yaratılması.
 • Mezunların kayıtlarının güncel tutulması, mezunlarla ilişkilerin sürdürülmesi ve koordinasyonun sağlanması.
 • Çankaya Store ürünlerinin hazırlanması, stok takibi ve satışının düzenlenmesi.
 • Sosyal medya paylaşımlarının organize edilmesi, sürekliliğinin sağlanması.
 • “Bilgi Edinme” mail adresine gelen soru ve şikâyetlerin ilgili birimlere yönlendirilmesi ve cevaplanma sürecinin takip edilmesi.
 • Yılsonu Faaliyet Raporunun hazırlanması.

Dış İlişkiler Birimi 

 • Ekonomik ve kültürel yönden gelişmiş ülkeler ve Avrupa Birliği ülkeleri üniversitelerinde eğitim, araştırma, karşılıklı değişim ve işbirliği ile araştırma geliştirme kurumlarında staj, ortak çalışma, mesleki gelişim kurslarının araştırılması, yönetime rapor olarak sunulması, protokol taslaklarının hazırlanması, bu çalışmaların koordine edilmesi, sonuçlarının izlenmesi, değerlendirilmesi, arşivlenmesi.
 • Erasmus+ ve benzeri öğrenci ve akademisyen değişim programlarına ilişkin yıllık hibe başvurularının Avrupa Birliği Bakanlığı aracılığıyla yapılması, sürecin Erasmus Bölüm Koordinatörleri aracılığıyla koordineli olarak yürütülmesi.
 • Ulusal ve uluslararası fonların ve iş birliği olanaklarının araştırılıp düzenli olarak öneride bulunulması.
 • Yurt dışında üniversitenin tanıtım faaliyetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi ve farkındalık yaratılması.
 • Üniversitenin web sayfası ve kataloglarının İngilizce ve gerekirse diğer dillerde oluşturulması ve düzenli olarak güncellenmesi sürecinin yönetilmesi.

 

KÜLTÜREL VE SOSYAL İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 • Üniversitenin protokol, ziyaret ve törenlerinin düzenlenmesi.
 • Öğrencilerin ve personelin kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetlerin düzenlenmesi.
 • Kariyer Planlama etkinliklerinin düzenlenmesi.
 • TÜİK, salon rezervasyonları, sosyal medya, Etkinlik Gündemi girişlerinin yapılması.