Basın – Yayın

Basın – Yayın2018-11-01T14:58:38+00:00

 

NELER YAPIYORUZ?

  • Üniversitenin yazılı ve görsel basında yer alması ile ilgili her türlü çalışmanın planlanması ve uygulanması,
  • Üniversite etkinliklerini, çalışmalarını ve başarılarını içeren ve kurum hakkında bilgi veren basın bültenlerinin hazırlanması, ilgili basın kuruluşlarıyla paylaşılması ve üniversitenin medyada etkin bir biçimde yer almasının sağlanması,
  • Üniversite ile ilgili olarak yazılı ve görsel basında yer alan her türlü habere yönelik medya takibinin (gazete, dergi, TV kanalları, sosyal medya) gerçekleştirilmesi, ilgililere iletilmesi, arşivlenmesi,
  • Çeşitli kurum ve kuruluşlarla karşılıklı kazanım sağlayacak iş birliklerinin oluşturulması,
  • Kurumu tanıtan tüm basılı materyallerin (dergi, kitap, katalog, broşür, afiş, davetiye… vb) içeriklerinin oluşturulması, tasarım ve basım süreçlerinin takip edilerek sonuçlandırılması,
  • Üniversite içi idari ve akademik organizasyonların planlanması ve gerçekleştirilmesine destek sağlanması,
  • Eğitim kurumları, fuarları ve diğer eğitimle ilgili etkinlikler çerçevesinde üniversite içinde ve dışında gerçekleştirilecek her türlü organizasyonda tanıtıma destek olunması,
  • Birimin sorumluluk alanına giren diğer işlerde de gerektiğinde destek olunması.

Basın Sorumlusu                                                                                       Yayın Sorumlusu
Aslı UYUR ÖZTÜRK                                                                               Çiğdem ERCANLI ÖZBEK
asliuyur@cankaya.edu.tr                                                                      cigdemercanli@cankaya.edu.tr
0312 233 15 28                                                                                     0312 233 15 26