×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

TANITIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Tanıtım ve Kültür Daire Başkanlığı’na bağlı olarak görev yapan Tanıtım Şube Müdürlüğü, Üniversitemizin etkin tanıtımı için ‘ihtiyacı’ saptayarak buna uygun iletişim stratejisi ve planını hazırlar. Üniversitemiz ile tüm paydaşları arasında üniversitemizin misyon ve vizyonu doğrultusunda sağlıklı ve başarılı ilişkiler kurmayı amaçlar. Bu doğrultuda yapılan tüm çalışmaların kurum içine ve kamuoyuna aktarılması sağlanır. Tanıtım, halkla ilişkiler ve pazarlama faaliyetlerinin, stratejik plan dâhilinde, koordine edilmesi ve gerçekleştirilmesi planlanır.

Üniversitemizin marka görünürlüğünün geliştirilmesi, basında yer almasıyla ilgili her türlü çalışma planlanarak uygulanır. Üniversitenin web ve sosyal medya içeriklerinin belirlenmesi ve uygulanması, tasarım çalışmalarının yürütülmesi organize edilir.

Aday öğrenci, rehber öğretmen, okul yöneticileri ve mezunlara yönelik çalışmaları organize eden birimimiz, Üniversitemizin kuruluşundan itibaren yayınlanan Gündem dergisinin de okuyucuyla buluşması için tüm hazırlıkları yürütmektedir.

Müdürlüğümüz, yıl sonu faaliyet raporunun hazırlanması sürecini de takip etmektedir.

TANITIM

Tanıtım Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapan Tanıtım Birimi, Üniversitemizin tanıtım faaliyetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi ve farkındalık yaratılmasından sorumludur. (Tanıtım Fuarları, Okul Ziyaretleri, Tanıtım Günleri, Açık Hava İlanları, Gazeteler, Dijital Mecralar vb.)

Tanıtım Birimimizin Yaptığı Çalışmalar ve Sorumluluk Alanları

 • Üniversitemizin bağlantı kurduğu ya da kurmasında yarar bulunan kişi ve kuruluşlarla iletişim kurmak,
 • Çankaya Üniversitesinin misyon, vizyon ve temel değerlerine uygun hedef kitlesine ulaşmasını sağlayacak çalışmalar gerçekleştirmek,
 • Tanıtım, fuar ve etkinlik gibi faaliyetlere katılım takvimi belirleyerek hayata geçirmek. Çankaya Üniversitesinde eğitim almak isteyen aday öğrencilerin beklentilerini tespit ederek, gerekli çalışmaları yürütmek,
 • Okullardan gelen üniversite tanıtım-gezi talepleri organize etmek,
 • Üniversitenin tanıtım faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi ve bilinirliğin arttırılmasını sağlamak,
 • Katalog, broşür, Öğrenci El Kitabı gibi tanıtım malzemelerinin içeriklerinin hazırlanarak basım süreçlerinin takip edilmesini sağlanmak
 • Aday öğrenci sayfasının düzenlenmesi, bilgilerin güncellenmesi,
 • Kurumsal kimlik çalışmalarının yürütülmesi,
 • Medya planlamalarının ve medya satın alımlarının yapılması,
 • Sosyal medya mecralarının yönetimi,
 • Web sayfası tasarımı ve içeriğinin güncellenmesi,
 • “Tanıtım Videosu” çekimlerinin organize edilmesi,
 • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme işleriyle ilgili istatistik çözümleme ve araştırmaların gerçekleştirilmesi,
 • “Bilgi Edinme” mail adresine gelen soru ve şikâyetlerin ilgili birimlere yönlendirilmesi,
 • Üniversite içi törenlerin (Açılış, Mezuniyet, Şenlik) Kültürel ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirilmesi sağlamak.

 

BASIN-YAYIN 

Basın-Yayın Birimi, Tanıtım Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Üniversitenin yazılı ve görsel basında yer alması ile ilgili medya ilişkilerinin yürütülmesini sağlayan birim, Gündem, e-gündem, Mezuniyet Gazetesi gibi yayınların içeriğinin oluşturulmasından basımına kadar geçen süreçleri takip etmektedir.

Basın Birimimizin Yaptığı Çalışmalar ve Sorumluluk Alanları

 • Üniversitemizin yazılı ve görsel basında etkin biçimde yer alması ile ilgili çalışmaların planlanması, uygulanması, medya ile iletişim ve koordinasyonun sağlanması,
 • Üniversitemizde gerçekleştirilen akademik, sosyal ve kültürel çalışmaların, alınan ödüllere yönelik basın bülteni ve duyuruların hazırlanması, haberlerin yerel ve ulusal medya kuruluşlarıyla paylaşılması,
 • Medya takibinin (gazete, dergi, TV kanalları, sosyal medya) yapılarak yayınlanan haberlerin Rektörlüğe, Mütevelli Heyetine, akademik ve idari personele iletilmesi ve haberlerin arşivlenmesi sağlanması,
 • Basın toplantılarına ilişkin organizasyonların yapılarak, basın mensuplarına dağıtılacak ilgili dokümanların hazırlanması,
 • Basın mensuplarının talepleri karşılanarak, Üniversitemiz ile medya arasında sağlıklı bir bilgi akışı sağlanması,
 • Genel Sekreterlik’ten iletilen Üniversite dışı afişlerin duyurusunun yapılması,
 • Etkinlik duyurularının web sitesi ve sosyal medya hesaplarında paylaşılması,
 • Üniversitemizin yayın organları; Gündem, e- gündem ve Mezuniyet Gazetesi’nin içeriklerinin hazırlanmasından basımına kadar olan sürecin takibi yapılması.

Gündem dergisi, 1998 yılında yayın hayatına başlamıştır. Derginin içeriğini oluşturabilmek için üniversitede gerçekleştirilen etkinlikler takip edilerek yazılı hale getirilmektedir. Dergi ücretsiz olarak öğrencilerimize, akademik-idari personele, mezunlarımıza ve protokol listesine dağıtılmaktadır.

e-gündem, 2015 yılından itibaren internet ortamında yayınlanmaya başlanmıştır. Üniversitedeki etkinlik durumuna göre, bir akademik dönemde 6 kez online ortamda yayınlanmaktadır. e-gündem, üniversite içine ve dışına (basın, aday öğrenci, rehber öğretmen, mezun) online ortamda iletilmektedir.

Mezuniyet Gazetesi,  Mezuniyet Töreni’nde diploma alan öğrencilere dağıtılmaktadır. Gazetede, son sınıf öğrencilerinin kepli-cübbeli fotoğrafları ve Üniversitede geçirdikleri beş yıl boyunca çektirdikleri fotoğraflara yer verilmektedir.

 

GRAFİK TASARIM

Tanıtım Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak, Grafik Tasarım birimi hizmet vermektedir. Müdürlüğün sorumluluk alanına giren tüm işlerle ilgili her türlü görsel tasarım ve uygulamanın planlanması sağlanır. Üniversitemizin web sayfası ana şablona uygun biçimde oluşturulması ve güncellenmesi çalışmalarını yürütür. Aynı zamanda yenilikçi ve yaratıcı tasarım ve tanıtım uygulamaları konusunda sürekli araştırmalar yapılarak öneri ve seçenek oluşturulur.

 

GÖRSEL PLANLAMA VE ARŞİV

Görsel Planlama ve Arşiv Birimi, Tanıtım Şube Müdürlüğü’nün sorumluluk alanına giren tüm işlerle ilgili her türlü görsel planlama ve uygulamaları yürütür. Fotoğrafların çekimi, sınıflandırılması, ilgililere iletilmesi, basılı materyallerde, web sayfasında ve sosyal medyada kullanılması için gerekli düzenlemelerin yapılması ve arşivlenmesini sağlar. Aynı zamanda tanıtıma yönelik yaratıcı videoların oluşturulması için araştırma ve planlama yapılması sağlanır.

 

MEZUNLAR

Mezunlar Birimi, Tanıtım Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösterir. Üniversitemiz ve mezunların arasında kurulan kalıcı bir bağı ve bu bağın sürdürebilirliğini sağlar. Mezunlar arasında dayanışmayı arttırma, geleceğe yönelik iş birliği oluşturma sorumluluğuyla faaliyetlerini sürdürür.

 

Mezunlar Birimimizin Yaptığı Çalışmalar ve Sorumluluk Alanları

 • Mezunlarla sürdürülebilir, sağlıklı bir iletişim ağı oluşturabilmek amacıyla veri tabanı güncellemesinin yapılması,
 • Üniversite ile mezunların bağının kopmaması adına Üniversite ile ilgili önemli gelişmelerin yer aldığı haberlerin, etkinliklerin, yayınların ve iş ilanlarının mezunlara iletilmesinin sağlanması,
 • Mezunların başarılarını ve  bizlerle paylaştığı yazıları ”Mezunlarımızdan Kısa Kısa” adlı birim sayfasında yer alan sekmede paylaşılmasının sağlanması,
 • Mezunların nerelerde hangi pozisyonda çalıştığının güncel bilgileri tutularak ”Mezunlarımız ve İşyerleri”  kısmında paylaşılmasının sağlanması,
 • Mezunlar Buluşması organizasyonunun yapılması, etkinliğin mezunlar sayfasından, sosyal medya hesaplarından ve e-posta yoluyla tüm mezunlara duyurulması,
 • Mezunların mesleki deneyimlerinin öğrencilere aktarılması amacıyla; öğrencilerle mezunların buluşacağı etkinlikler planlamak, seminerler ve videolu söyleşiler düzenlenmek,
 • Mezun Kimlik Kartı’nın hazırlanması ve postalanması.