Mezun İlişkileri

/Mezun İlişkileri
Mezun İlişkileri 2017-11-13T13:06:42+00:00

Mezun İlişkileri

  • Üniversitenin tüm mezunlarına yönelik etkinliklerinin planlanması ve uygulanması,
  • Bu amaçla tüm mezunlarla sağlıklı bir iletişimin kurulabilmesi için güncel bir veritabanının oluşturulması,
  • Mezun olma aşamasına gelmiş son sınıf öğrencilerinin mezun olmadan önce veritabanına dahil edilmeleri için gerekli çalışmaların yapılması,
  • Mezunların mesleki-sektörel deneyimlerinin ilgili bölümlerdeki öğrencilere aktarılması amacıyla üniversitede mezunlarla öğrencileri bir araya getiren paylaşım etkinliklerinin düzenlenmesi,
  • Bölümler, fakülteler ve tüm üniversite çapında mezun buluşmalarının düzenlenmesi,
  • Mezunlara yönelik aidiyet çalışmaları kapsamında kimlik kartı, promosyonlar vb. etkinliklerin düzenlenmesi,
  • Eğitim kurumları, fuarları ve diğer eğitimle ilgili etkinlikler çerçevesinde üniversite içinde ve dışında gerçekleştirilecek her türlü organizasyonda tanıtıma destek olunması,
  • Birimin sorumluluk alanına giren diğer işlerde de gerektiğinde destek olunması.

İletişim

Elif Dağtekin
0312 233 15 23
elifoz@cankaya.edu.tr
mezun@cankaya.edu.tr
mezun.cankaya.edu.tr